“Η ιστορία σου, είναι ιστορία της Πόλης σου”

Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας

istoria2

 

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας –  ΕΚΟΜΕ ΑΕ συν-διοργανώνουν Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της Πόλης σου» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας και της Ομογένειας.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη διάσωση ιστορικών τεκμηρίων και στην επεξεργασία και τεκμηρίωση των πηγών αυτών, η ανάδειξή τους με τη ματιά των νεότερων γενεών, η αξιοποίησή τους σε μαθητικές δημιουργίες και η διάχυσή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα από σύγχρονες τεχνολογικές πλατφόρμες που θα τροφοδοτήσει η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα.

ΒΡΑΒΕΙΑ!

  Κατηγορία Ταινίας Λυκείου (2018 - 2019) - Δείτε αποσπάσματα των βραβευμένων δημιουργιών εδώ

Κατηγορία Ταινίας Γυμνασίου (2018 - 2019) - Δείτε αποσπάσματα των βραβευμένων δημιουργιών εδώ

Για πληροφορίες σχετικά την αποστολή των ψηφιακών μαθητικών δημιουργιών δείτε εδώ

Για διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της προσωπικότητας  στο πλαίσιο των Διαγωνισμών τουΤμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δείτε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες και όρους συμμετοχής δείτε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες για τους φορείς συν-διοργάνωσης δείτε εδώ

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό μαθητικής δημιουργίας εδώ

Για βίντεο ενημέρωσης σχετικά με το διαγωνισμό δείτε εδώ

Για τον οδηγό για τον εκπαιδευτικό δείτε εδώ

Δείτε εδώ την επιμορφωτική  ημερίδα που έλαβε χώρα στις 28-1-2019

Για το πρόγραμμα της επιμορφωτικής ημερίδας δείτε εδώ