Υποβολή των μαθητικών δημιουργιών στο Φωτόδεντρο i-create

ypovolh

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ I-CREATE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Η υποβολή των μαθητικών δημιουργιών στο Φωτόδεντρο i-create για τους διαγωνισμούς της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης γίνεται σε ημερομηνίες σύμφωνες με τις προκηρύξεις και τις ενημερώσεις που αναρτώνται στους ιστοτόπους των διαγωνισμών και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Α) Υποβολή στο Φωτόδεντρο i-create (δείτε το σχετικό βίντεο με οδηγίες εδώ)

Β) Συμπλήρωση της συνοδευτικής φόρμας υποβολής στοιχείων κατάθεσης δημιουργίας στο ψηφιακό αποθετήριο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης φωτόδεντρο/i-create.

Γ) Αξιολογήστε την εμπειρία από τη συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης συμπληρώνοντας το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθητικού Διαγωνισμού της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Η διαδικασία κατάθεσης ολοκληρώνεται μόνο με την συμπλήρωση της συνοδευτικής φόρμας κατάθεσης με τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπαιδευτικών και του σχολείου καθώς και τον μοναδικό αριθμό κατάθεσης που εκδίδεται αυτοματοποιημένα από το Φωτόδεντρο i-create καθώς και του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μαθητικού Διαγωνισμού της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.

Οι μαθητικές δημιουργίες που υποβάλλονται στο φωτόδεντρο i-create θα είναι προσβάσιμες μετά την κρίση τους από τις επιτροπές αξιολόγησης των διαγωνισμών.

Για την διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, των αδειών και των δικαιωμάτων της προσωπικότητας  στο πλαίσιο των Διαγωνισμών του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ δείτε εδώ.

Για τυχόν προβλήματα που αφορούν την είσοδο σας στο φωτόδεντρο i-create, με τα στοιχεία ταυτοποίησής σας στην Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) (χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας) επικοινωνήστε με το ΠΣΔ.