Επικοινωνία

Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων
Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
Τηλέφωνο: 210 344 3042

Επικοινωνία

Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων
Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
Τηλέφωνο: 210 344 3042