Δημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια ομαδική δραστηριότητα μάθησης

"Δημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια ομαδική δραστηριότητα μάθησης" από την παρουσίαση της Εκπαιδευτικής ΡαδιοΤηλεόρασης σε διημερίδα με θέμα "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαίδευση" στις 15-16 Μαρτίου 2014"

Για να δείτε την παρουσίαση επιλέξτε εδώ