10 Βήματα για την επεξεργασία βίντεο

Μελετήστε 10 βήματα για την επεξεργασία βίντεο, όπως παρουσιάστηκαν από την Εκπαιδευτική ΡαδιοΤηλεόραση σε διημερίδα με θέμα "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαίδευση" στις 15-16 Μαρτίου 2014".

Βήμα 1 - Επιλογή λογισμικού

 

 

Βήμα 2 - (Συμβουλή) Επιλέξτε λογισμικό συμβατό με τα πρωτογενή (native) αρχεία 

 

 

Βήμα 3 - (Συμβουλή) Επιλέξτε ρυθμίσεις βίντεο ίδιες με τα χαρακτηριστικά των πρωτογενών (native) αρχείων βίντεο στο λογισμικό επεξεργασίας βίντεο.

 

 

Βήμα 4 - Οργάνωση του υλικού - ξεσκαρτάρισμα - ονοματοδοσία

 

 

Βήμα 5 - (Συμβουλή) Κάνετε πρώτα μοντάζ ήχου

 

 

Βήμα 6 - Γραμμική επεξεργασία βίντεο

 

 

Συμβουλή 7 - Τεχνικές σύνθεσης βίντεο

 

 

Βήμα 8 - (Συμβουλή) Χρησιμοποιήστε πολλές κάμερες

 

 

Βήμα 9 - (Συμβουλή) Επιλέξτε τα κάδρα των πλάνων: κοντινά, μακρινά, μεσαία

 

 

Βήμα 10 - Εξαγωγή ταινίας