Οδηγός μάθησης (tutorial) για επεξεργασία βίντεο (μοντάζ) από την Εκπαιδευτική ΡαδιοΤηλεόραση

Η Εκπαιδευτική ΡαδιοΤηλεόραση συγκέντρωσε στο παρακάτω βίντεο (tutorial) μια σειρά από βήματα που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι ασχολούνται με την επεξεργασία βίντεο, προκειμένου να συμβάλλει στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών που θα θελήσουν να δημιουργήσουν μια ταινία στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους έργου.

Βήμα 1 - Επιλογή λογισμικού

Βήμα 2 - Επιλογή ρυθμίσεων έργου

Βήμα 3 - Εισαγωγή και οργάνωση των μέσων στο πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο

Βήμα 4 - Ξεσκαρτάρισμα του πρωτογενούς υλικού (footage)

Βήμα 5 - Σύνθεση της ταινίας στη λωρίδα του χρόνου (timeline) (εργαλεία επεξεργασίας, εφέ, μεταβάσεις)

Βήμα 6 - Ήχος (Μοντάζ ήχου)

Βήμα 7 - Εξαγωγή της ταινίας (ρυθμίσεις εξαγωγής της ταινίας)