Το βίντεο στα σχολεία

Παρουσίαση με θέμα: "Το βίντεο στα σχολεία" από την κα Παπαδημητρίου Σοφία όπως παρουσιάστηκε στην επιμορφωτική ημερίδα με την Γενική Γραμματεία Ισότητας.

 

Δείτε την Παρουσίαση σε PDF ή Παρακολουθείστε το βίντεο: