Όλα τα Παιχνίδια για Όλα τα Παιδιά

Παρουσίαση με θέμα: "Όλα τα παιχνίδια για όλα τα Παιδιά" από την κα Κογκίδου Δήμητρα όπως παρουσιάστηκε στην επιμορφωτική ημερίδα με την Γενική Γραμματεία Ισότητας.

 Δείτε την Παρουσίαση σε PDF ή Παρακολουθείστε το βίντεο: