7ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας «Οδική Ασφάλεια: Κοινή Ευθύνη»

ΔΘΜΙΑ Οδική Ασφάλεια

Η υποβολή των μαθητικών δημιουργιών παρατείνεται έως τις 31/5/2024 

Το τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» διοργανώνουν τον 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας «Οδική Ασφάλεια: Κοινή Ευθύνη» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, δημόσιων και ιδιωτικών και υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/ μαθητριών και η ενεργοποίησή τους στο ζήτημα της ασφαλούς μετακίνησής τους μέσω της δημιουργίας πρωτότυπων ψηφιακών έργων με θέμα τη σημασία της τήρησης των κανόνων του Κ.Ο.Κ. και της καλλιέργειας κουλτούρας οδικής ασφάλειας σε όλους τους πολίτες. Στόχος του διαγωνισμού είναι να κατανοηθεί πως οι έφηβοι ως χρήστες του οδικού δικτύου έχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις που οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν ώστε να μπορούν οι ίδιοι και οι συμπολίτες τους να κυκλοφορούν με ασφάλεια και να μην κινδυνεύουν να τραυματιστούν σοβαρά σε τροχαία συμβάντα.

Επιπλέον, επιμέρους στόχοι της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι:

 • να δοθείστους/ις μαθητές/τριεςηευκαιρίαναεκφραστούνκαλλιτεχνικά,
 • να γίνουνδημιουργοί,
 • νααποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες,
 • ναεξοικειωθούνμετη«γλώσσα»τηςκινηματογραφικήςαφήγησης,
 • νααποκτήσουνδεξιότητεςοπτικοακουστικήςαγωγής,
 • ναγίνουνκριτές,μελετητές/τριεςκαιερευνητές/τριεςτουπεριβάλλοντος,
 • ναευαισθητοποιηθούν σεθέματαΟδικήςΑσφάλειας,
 • να κατανοήσουν τη σχέση της οδικής ασφάλειας με το πανανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή, την υγείακαιτην προσωπική ασφάλεια, να κατανοήσουν μέσα από το δίπτυχο «Υπεύθυνος χρήστης του οδικού δικτύου - υπεύθυνος 2 πολίτης» πως η οδική ασφάλεια και η βελτίωση των συνθηκών στο δρόμο είναι κοινή ευθύνη όλων μας.

Η 2η Παγκόσμια Δεκαετία Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 έχει ήδη ξεκινήσει με στόχο τη μείωση των θανάτων και τραυματισμών σε τροχαίες συγκρούσεις κατά το ήμισυ μέχρι το 2030 και σε μηδέν (Vision Zero) μέχρι το 2050. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου όπως είναι τα παιδιά και οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι πεζοί και οι ποδηλάτες.

Η Ελλάδα ακολουθώντας το όραμα των Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Οδικής Ασφάλειας βάζει σε εφαρμογή το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια «Ελλάδα 2030» με συγκεκριμένες δράσεις σε όλους τους τομείς

Για την επίτευξη του οράματος των μηδενικών απωλειών απαιτείται ισχυρή δέσμευση από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας αλλά και η συμμετοχή όλων των πολιτών στη διαμόρφωση μιας Οδικής Κουλτούρας Ασφάλειας που θα προάγει ασφαλείς και υγιείς συμπεριφορές για την προστασία όλων στο δρόμο.

Σε αυτή την προσπάθεια καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

 • Ταινία μέγιστης διάρκειας δέκα (10’) λεπτών (ταινία μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ) ή
 • Τηλεοπτικό κοινωνικό Σποτ μέγιστης διάρκειας 45 δευτερολέπτων,
 • Εφαρμογή με αξιοποίηση εργαλείων Web2.0 όπως Blog – ιστολόγιο, Wiki, νοητικούς χάρτες, σύννεφα λέξεων, χρονοδιαδρόμους, ιστοσελίδες κ.ά.

Οι διαγωνιζόμενοι/διαγωνιζόμενες μπορούν να συμμετέχουν σε όποια κατηγορία (μία κατηγορία) από τις παρακάτω επιθυμούν:

Α. Η Επανάσταση της Ηλεκτροκίνησης

Β. Έξυπνες πόλεις του μέλλοντος

Γ. Ασφάλεια στα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα

Δ. Αυτοματοποιημένη Οδήγηση

 

Δείτε την έγκριση εδώ

Δείτε την πρoκήρυξη εδώ

Για την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης δείτε εδώ

Για διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της προσωπικότητας  στο πλαίσιο των Διαγωνισμών τουΤμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ δείτε εδώ

Για τη Δήλωση γονέων ή κηδεμόνων έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό και παραχώρησης σχετικών αδειών, δείτε εδώ

Για την υποβολή των μαθητικών δημιουργιών στο Φωτόδεντρο i-create δείτε εδώ